ANBI – Stichting LOODS20

RSIN

Het RSIN-nummer is 8634 13 584

Bestuurssamenstelling

De heer S.H. Prinsen – voorzitterde heer F.M.A.M. van de Leur – secretarisde heer N.G. Janssen – penningmeesterde heer P.J.A.M. van Wetten – lidmevrouw A.H.M. Raaijmakers – lid

Beloningsbeleid

Artikel 5 uit de akte van oprichting:
Alle bestuurders kunnen een vergoeding krijgen van de kosten die zij redelijkerwijs hebben gemaakt in de uitoefening van hun functie.
De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

Beleidsplan

Omdat zowel Stichting Beheer Erfgoed Edah c.s. (het EDAH-Museum) als Stichting Draaiorgels Helmond geen huisvesting meer hadden, beide door bouwplannen van de eigenaren, zijn beide musea op zoek gegaan naar andere huisvesting.
Ook de gemeente Helmond was van mening dat beide musea niet moesten sluiten en dat naar nieuwe/vervangende huisvesting gezocht moest worden. Deze nieuwe huisvesting is gevonden in het oude Van Gend & Loos-gebouw aan de Binnen Parallelweg in Helmond. De accordeoncollectie moest hier ook in ondergebracht worden.
Vanzelfsprekend is het dat er veel dezelfde en overlappende organisatorische activiteiten zijn als er 2 gebruikers in 1 pand gehuisvest zijn.
Denk hierbij aan:

 • Energievoorzieningen (2 gebruikers – 1 meter)
 • Schoonmaak gezamenlijke toiletvoorzieningen
 • Onderhoud pand
 • Onderhoud buitenterrein
 • BHV
 • Ontruimingsplan
 • Beveiliging en alarmopvolging
 • WIFI en internet
 • Afvalverwerking
 • PR en website
 • Afstemmen gezamenlijke openingstijden (bezoekers kunnen 1 museum bezoeken maar met een zgn combikaart kunnen ze ook de beide musea bezoeken).

Doelstelling

Artikel 5 uit de akte van oprichting:

 1. Deze stichting heeft als doel
  het beheren van het pand Binnen Parallelweg 2 te 5701 PH Helmond, het zorgdragen voor een goede samenwerking tussen de gebruikers van voormeld pand alsmede het zorgdragen voor de contracten, welke de gebruikers nodig achten, inclusief die met betrekking tot onderhoud, schoonmaak en tuinonderhoud van voormeld pand;
  het bevorderen van de samenwerking op inhoudelijke grond tussen de gebruikers van voormeld pand en het afstemmen van activiteiten; van winstuitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel uitmaken van organen van de stichting.
 2. De stichting beoogt het algemeen nut.
 3. De stichting heeft geen winstoogmerk.

Contact

Inzake ANBI is de penningmeester, heer N.G. Janssen, contactpersoon.
Email-adres: berrie.janssen@edahmuseum.nl